De vzw Zorgcentrum Sint-Jozef te Zonnebeke is een erkend woon-zorgcentrum dat zorg biedt aan:

  • 109 senioren die permanent bij ons wonen in het zorgcentrum
  • 3 senioren in ons centrum kortverblijf die voor een beperkte tijd bij ons verblijven
  • 43 senioren die in 10 erkende assistentiewoningen “De Zonnebeek” en 21 erkende assistentiewoningen “Gezelle” wonen

Vanaf 2015 is er ook een dagverzorgingscentrum voor senioren “De Companie”.

Met een honderdtal medewerkers en een zestigtal vrijwilligers zijn we in de weer om deze zorg dag na dag waar te maken met oog voor kwaliteit en met een groot hart voor onze bewoners.

We vinden het belangrijk dat de senioren zich thuis voelen. Naast onze warme, betrokken zorg besteden we extra aandacht aan een sfeervol woon- en leefklimaat. De kamer kan naar persoonlijke smaak ingericht worden en er zijn verschillende gezellig ingerichte leefruimtes en zithoekjes beschikbaar.

Er is een ruim activiteitenaanbod waaraan men vrijblijvend kan deelnemen. De activiteiten dragen bij tot het onderhouden van contacten met medebewoners en met de wereld buiten de voorziening.

De stap zetten naar een woon– en zorgcentrum is niet evident. Wij willen de senioren hierin bijstaan en de zorg bieden die ze nodig hebben in een aangename omgeving.

We zijn erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap met erkenningsnummers PE59, VZB-2373, PE2466, PE2603 en PE3019.