1835

Het Zorgcentrum Sint-Jozef kent zijn oorsprong bij de Congregatie O.-L.-Vrouw-ten-Bunderen van Moorslede. In Zonnebeke wordt in 1835 een klooster gesticht door Virginie van den Hende uit Geluveld samen met 3 andere zusters.

1881

In 1881 worden zij uit hun klooster verdreven en krijgen onderdak in het huis van de juffrouwen Annoot in de Ieperstraat in Zonnebeke. Deze juffrouwen hebben het huis later geschonken aan de pastoor tot gesticht voor ouderen. De zusters hadden geen middelen van bestaan en hebben een fusie gevraagd met de Congregatie van Moorslede. In 1885 namen de zusters van O.-L.-Vrouw-ten-Bunderen het bestuur van het rusthuis op zich.

1914 – 1980

Na de oorlog van 1914-1918 lag zowel het klooster van Moorslede als dat van Zonnebeke in puin. In 1923 werd het filiaal in Zonnebeke heropend. Van 1939 tot 1959 was er ook een kraamafdeling onder de leiding van Dr. Van Wallegem. In 1971 werd een nieuwe vleugel bijgebouwd en in 1980 werden grote brandbeveiligingswerken uitgevoerd.

1993 – 2004

In 1993 werd de uitbating van het Rusthuis overgedragen aan de nieuwe V.Z.W. Rust en Verzorgingstehuis Sint-Jozef. Eind 1999 startten de bouwwerken voor het nieuwe zorgcentrum. In oktober 2001 konden 43 bewoners hun intrek nemen in de nieuwe kamers van ‘de Vlasbloeme’ en ‘d’Hoge Platse’, ook de nieuwe keuken werd toen in gebruik genomen. In november 2003 kon een tweede groep bewoners verhuizen naar de ‘Kollebloeme’, hierdoor konden we voor het eerst onze volle capaciteit benutten. In december werd dan ook nog ‘ ’t Forum’ in gebruik genomen, wat weer nieuwe mogelijkheden bood voor het organiseren van activiteiten. De laatste stap naar de nieuwbouw werd gezet in mei 2004, toen ook de ‘Warande’ en het ‘Vijverhof’ in gebruik genomen werden. Als sluitstuk werd de nieuwe kapel in gebruik genomen.

2004

In 2004 is de naam officieel veranderd in ‘Zorgcentrum Sint Jozef’. Er werd ook gestart met het aanbieden van kortverblijf, hiervoor zijn 3 kamers beschikbaar. In mei 2006 werden de 10 flats van ‘De Zonnebeek’ in gebruik genomen, tot grote tevredenheid van de bewoners. Ondertussen werd naarstig gewerkt aan de plannen voor de bouw van 21 nieuwe serviceflats op de plaats van het oude schoolgebouw.

2007

2007 werd het jaar van de start van de werkzaamheden voor de bouw van de zorgflats ‘Gezelle’. Eerst afbraak van de oude schoolgebouwen en dan de bouw van 21 nieuwe flats. Belangrijk was de beslissing om te gaan werken in 2 aparte teams vanaf het voorjaar 2008. De aparte teamwerking werd eerst argwanend bekeken door de betrokken medewerkers, maar naarmate de tijd vorderde werden de voordelen meer en meer zichtbaar en verdween alle terughoudendheid.

2008

In 2008 werd de opdrachtverklaring geactualiseerd en op een ludieke en succesvolle wijze kenbaar gemaakt bij de medewerkers. 2009 werd het jaar van de opening van de zorgflats ‘Gezelle’ en het opstarten van onze thuiszorgdienst. Deze initiatieven hadden heel wat invloed op de werking van het zorgcentrum, alle diensten kregen er op de een of andere manier mee te maken en dienden zich aan te passen aan de nieuwe situatie. De uitdaging was groot maar het plezier in het slagen even groot.

2010

In 2010 werd 125 jaar zorg voor senioren gevierd en in 2011 werd het aantal erkende plaatsen op 90 gebracht.

2012

In 2012 startten de voorbereidingen om in functie van de uitbreiding met 19 woongelegenheden een derde team te vormen. Ook de bouwwerken voor de uitbreiding zijn ondertussen gestart, naast meer woongelegenheden komt er een dagverzorgingscentrum, een kinéruimte en burelen. Half november startten de werken effectief. In 2013 werd een derde zorgteam opgestart.

2014

In 2014 kreeg de nieuwbouw stilaan vorm, zodat in november de eerste bewoners hun intrek konden nemen in hun gloednieuwe kamer. De totale capaciteit van het zorgcentrum werd zo op 109 bedden gebracht. Ook de verbinding met de assistentiewoningen Gezelle via het dagverzorgingscentrum  (DVC) werd geopend. Het DVC zelf startte in januari 2015 met 5 bijzondere erkenningen.

Van Gesticht Saint-Joseph tot Zorgcentrum Sint-Jozef

“Op 16 juli 1885 stelden zij, de juffrouwen Annoot uit Ieper, de eigendommen ter beschikking van het klooster in Moorslede.  Deze beschikking werd opgesteld onder volgende voorwaarden:

  • de juffrouwen Marie aan Julienne Annoot openen een godshuis voor ouderlingen en vertrouwen het beheer toe aan Moeder Overste van Moorslede 
  • arme ouderlingen of zieken, maximum 10 personen, zullen er lichamelijk en geestelijk onderhouden worden door 2 gezonde en lichaamskrachtige zusters…”

 

De Zusters van Liefde van Moorslede, die na de eerste wereldoorlog de naam O.L.VR. ten Bunderen kregen, spelen tot op vandaag nog een belangrijke ondersteunende rol in de werking van het Zorgcentrum Sint-Jozef.

In september 2010 werden alle zusters van de Congregatie O.L.Vr. ten Bunderen in de bloemetjes gezet tijdens een feestelijke dag , aangeboden door de directie en het personeel van het zorgcentrum als dank voor “125 jaar zorg”.

In het boek “Van Gesticht Saint-Joseph tot Zorgcentrum Sint-Jozef te Zonnebeke”, geschreven door Andre Deseyne en Peter Reynaert, kwam de geschiedenis van meer dan een eeuw zorg voor bejaarden in Zonnebeke weer tot leven. Het boek is verkrijgbaar aan het onthaal in het zorgcentrum voor € 6,00.

Website O.L.Vr. ten Bunderen