Het Zorgcentrum Sint-Jozef wordt beheerd via een vzw. structuur. Dit houdt in dat er jaarlijks een Algemene vergadering is met de leden en in die algemene vergadering wordt om de 4 jaar de Raad van Bestuur gekozen. Die Raad van Bestuur komt om de 6 weken samen en stelt samen met de afgevaardigd bestuurderde lange termijndoelstellingen vast. De Raad van Bestuur wordt deze legislatuur voorgezeten door Dhr. Vannieuwenhuyse.
Om deze doelstellingen waar te maken kunnen wij beroep doen op een groep enthousiaste en gekwalificeerde medewerkers, die garant staan voor de beste zorg om op die manier een warme thuis te bieden.
Dhr Peter Reynaert Is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het zorgcentrum. U kan altijd bij hem terecht met vragen en problemen.
In het submenu vindt u meer informatie over de verschillende afdelingen en de verschillende disciplines die instaan voor een goeie omkadering van onze bewoners:

Afdeling d' Hoge platze

Op deze afdeling verblijven 34 bewoners die zorgbehoevend zijn. Er staan twee leefruimtes ter beschikking.Ze hebben de vrije keuze om aan te sluiten bij de activiteiten die dagelijks georganiseerd worden engestimuleerd om hun sociale contacten te onderhouden en mee te gaan op uitstap.
De dagelijkse zorg door de groep verpleegkundigen en zorgkundigen staat natuurlijk heel centraal. De warme zorg wordt permanent geëvalueerd en bewonersgericht bijgestuurd. Onze mogelijkheden worden systematisch bijgestuurd en de intensiteit van de zorgen verhoogt elk jaar.
We hechten ook heel veel belang aan vroegtijdige zorgplanning. Hierbij gaan we een 2 tal maand na opname in gesprek met de bewoner, zijn familie en de huisarts zodat we goed weten wat de bewoner wenst qua zorgen. Wenst de bewoner nog ziekenhuisopnames, dialyse, sondevoeding, enz? De vrije keuze van de bewoner staat hier centraal. In dezelfde context geven we uitleg omtrent onze palliatief zorgteam zodat we bij de bewoner zoveel mogelijk vragen kunnen beantwoorden en onzekerheid kunnen voorkomen.
Mevrouw Sheila Heughebaert is verantwoordelijk voor de werking.

AFDELING DE VLASBLOEME

Op deze afdeling verblijven 38 bewoners die zorgbehoevend zijn. Er staan drie leefruimtes ter beschikking; De Vlasbloeme, de Kollebloeme en de Zonnebloem. Ze hebben de vrije keuze om aan te sluiten bij de activiteiten die dagelijks georganiseerd worden en gestimuleerd om hun sociale contacten te onderhouden en mee te gaan op uitstap.
De dagelijkse zorg door de groep verpleegkundigen en zorgkundigen staat natuurlijk heel centraal. De warme zorg wordt permanent geëvalueerd en bewonersgericht bijgestuurd. Onze mogelijkheden worden systematisch bijgestuurd en de intensiteit van de zorgen verhoogt elk jaar.
We hechten ook heel veel belang aan vroegtijdige zorgplanning. Hierbij gaan we een 2 tal maand na opname in gesprek met de bewoner, zijn familie en de huisarts zodat we goed weten wat de bewoner wenst qua zorgen. Wenst de bewoner nog ziekenhuisopnames, dialyse, sondevoeding, enz? De vrije keuze van de bewoner staat hier centraal. In dezelfde context geven we uitleg omtrent onze palliatief zorgteam zodat we bij de bewoner zoveel mogelijk vragen kunnen beantwoorden en onzekerheid kunnen voorkomen.
Mvr. Greet Adriaen is verantwoordelijk voor de werking en palliatief referentiepersoon.

AFDELING DE WARANDE

Op deze afdeling dragen we zorg voor de mensen met dementie op een humane warme manier. Op deze afdeling zijn verschillende leefgroepen, ’t Vijverke, ’t Vijverhof, ’t Hoveke en De Warande waar we meer en meer volgens het principe van kleinschalig genormaliseerd wonen werken. Volgens de graad van zorgbehoefte brengen we mensen samen in de verschillende leefgroepen waar ze gestimuleerd worden tot activiteit. Alle medewerkers van het team hebben hier aandacht voor.
De maaltijden zijn voor hen ook heel belangrijke momenten waar we rustig de tijd voor nemen.
Naast de bewoner willen we ook aandacht hebben voor de familie die ook begeleiding nodig heeft in het verwerkingsproces.
Mvr. Inge Sioen coördineert de dagelijkse werking.

MULTIDISCIPLINAIR TEAM