OPDRACHTSVERKLARING VAN HET  

ZORGCENTRUM SINT-JOZEF TE ZONNEBEKE

 

ONZE MISSIE

We willen kwaliteitsvolle zorg op maat realiseren aan de zorgbehoevende senioren vanuit een huis waar goed leven, wonen en werken de basis vormt.

 ONZE VISIE

Om deze zorg waar te maken nemen we als uitgangspunt het unieke van ieder mens, zijn waarden, wensen, verwachtingen, mogelijkheden en beperkingen. Enkel zo is persoonsgerichte zorg in relatie mogelijk en worden de senioren echt centraal gesteld binnen hun nieuwe thuis.

We werken hiervoor nauw samen met de familie, de naasten, andere hulpverleners, vrijwilligers en de lokale gemeenschap om zo de onderlinge verbondenheid te ondersteunen en de levenskwaliteit zo hoog mogelijk te brengen en te houden.

We hebben intense aandacht voor een voorafgaande zorgplanning en komen in overleg maximaal tegemoet  aan de waarden die voor de senior centraal staan in haar of zijn leven.

De wensen, vragen en behoeften van de bewoner vormen het uitgangspunt voor de organisatie van een goede tijdsbesteding.

Bij vragen of suggesties van familie en/of naasten gaan we op zoek naar oplossingen waar iedereen zich goed bij voelt.

Vanuit de vzw. kunnen we zo de diverse thuiszorg ondersteunende diensten, assistentiewoningen, het centrum voor dagverzorging, kortverblijf en permanent verblijf aanbieden.

ONZE WAARDEN

 Onze geëngageerde, professionele medewerkers en vrijwilligers doen deze zorgen vanuit de basis attitudes;    

– klantgericht zijn,

– empathisch zijn,

– communicatief zijn,

– samenwerken

– flexibel zijn.

Ons zorgcentrum is een open huis waar iedereen welkom is en inspraak en overleg vanzelfsprekend zijn.

De bestuurders en alle medewerkers van de vzw Zorgcentrum Sint-Jozef willen vanuit deze opdrachtverklaring permanent streven naar de best mogelijke zorg binnen een warme, betrokken thuis voor zij die op ons vertrouwen.

                             

 

Zonnebeke, 14 juni 2022.