Vroegtijdige zorgplanning

“Ieder mens is uniek met een eigen levensgeschiedenis, verwachtingen , mogelijkheden en beperkingen. Dit vormt de basis van onze persoonsgerichte zorg”

Het doel van de zorg bij het levenseinde is een comfortabel en waardig levenseinde te geven aan de senioren die bij ons verblijven. Dit volgens hun wensen die op de correcte, wettelijke manier zijn bepaald in overleg met zij die daartoe gemachtigd zijn.

Bij een opname hebben we reeds aandacht voor;

  • de aanwezigheid van – een vertrouwenspersoon of wettelijk vertegenwoordiger
  • een actuele wilsbeschikking
  • een voorafgaande wilsbeschikking

Tijdens de opname nodigen we de bewoner, zijn familie, wettelijk vertegenwoordiger en de huisarts uit om na te denken en in een open dialoog te spreken over hun verlangens bij het levenseinde en stellen hun eigen keuze m.b.t. de zorg centraal.

Vanuit de waarden die aan de basis van ons zorgcentrum liggen zullen we hier vooral de nadruk leggen op de palliatieve zorgen (van comfortzorg tot palliatieve sedatie) die hier kunnen aangeboden worden.

Bij een verzoek tot euthanasie zullen wij met de bewoner en huisarts in eerste instantie, vanuit onze christelijke waarden, alle mogelijkheden van palliatieve zorgen bespreken. Indien de bewoner bij zijn keuze blijft respecteren we die. De huisarts zet de vereiste stappen in de wettelijke procedure verder.

Gedurende deze verschillende momenten in het zorgtraject, betrekken en ondersteunen we zoveel mogelijk de familie en naasten volgens wens van de bewoner. Hierbij hebben we ook aandacht voor hun spirituele vragen.