Vanaf 1 maart 2023 is er in de kapel van het zorgcentrum op donderdagmiddag om 16 uur een eucharistieviering.  Deze wekelijkse eucharistieviering zal voorgedragen worden door EH Arnold Loose.

Er zijn geen eucharistievieringen op zondagen, op kerkelijke feestdagen en tijdens de week..

Onze bewoners die dit wensen kunnen de viering bijwonen via het TV kanaal 90. 

We zijn overtuigd dat het spirituele een essentieel onderdeel vormt van een evenwichtig leven bij iedereen. Bij mensen die in een laatste levensfase komen stellen we heel dikwijls een verhoogde gevoeligheid vast of een heropnemen van tradities die men door omstandigheden lang niet meer deed. Het is dan ook vanuit dit gegeven dat wij als zorgcentrum een aanbod willen verzorgen op spiritueel gebied dat gebaseerd is op de wensen van zij die beroep doen op ons. We vertrekken vanuit onze Christelijke inspiratie maar staan ook open voor andere geloofsovertuigingen en gaan dan ook gericht op zoek naar een waardevol en aangepast aanbod . De pastorale werkgroep.